SME platform - Dansk side

Workshops og markbesøg: Anvendelse af restprodukter i landbruget

Der er i dag stor fokus på ressourceudnyttelsen i samfundet. Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” indeholder bl.a. en bedre udnyttelse af næringsstofferne i organisk affald. På tre formiddage stiller vi skarpt på, hvordan restprodukter er forarbejdet og kan anvendes som næringsstoffer i planteproduktionen.

Tid og sted

  • Kompostering og anvendelse af kompost i landbruget. 2. juni 2015 kl. 9.15-11.30, Biovækst komposteringsanlæg, Hagesholmvej 7,4532 Gislinge

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading

Brug af kompost og biokul i landbruget eller til specialafgrøder i væksthus

Kompost og biokul anvendes normalt som jordforbedringsmidler for at øge indholdet af organisk materiale og kulstof og dermed forbedre jordens frugtbarhed. Der opnås en øget biologisk aktivitet i jorden, en reduktion af risikoen for tab af næringsstoffer ved erosion, en nedsat rumvægt og en forbedring af jordstrukturen. Et øget indhold af kulstof forbedrer jordens vandholdende evne og kan derfor reducere risikoen for tørkestres og dermed sikre en bedre optagelse af næringsstoffer.

Category: 
Biochar
Continue Reading

Forbedring af kompost og biokul ved tilsætning af symbiosedannende svampe

Planter lever ikke alene! Jorden er levested for et væld af bakterier og svampe. Planter danner symbiose med nogle af disse organismer, hvilket betyder at leve sammen med fordele for begge parter. Mykorrhiza er en svamp, der danner symbiose med planterødder. Den mest udbredte form for symbiose, arbuskulær mykorrhiza, findes i mere end 80% af alle planter. Udover beskyttelse mod rod patogener og stressfaktorer, opnår planterne hjælp til optagelse af næringsstoffer via svampene. Dette er vigtigt, når næringsstofferne er tilgængelige i en bundet form, som ikke er let at opløse i jordvæsken.

Category: 
Biochar
Continue Reading

BIOKUL standardisering og revision af forordningen om gødninger

REFERTIL projektet støtter kontinuerligt Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Industri og Erhvervspolitik og andre generaldirektorater) i revisionen af forordningen om gødninger (Forordning (EC) 2003/2003), og en optagelse af kompost og biokul, som organisk gødning og / eller jordforbedringsmiddel.

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading

Hvad er biokul, og hvordan laves det?

Biokul er et plante- og / eller dyrebaseret biprodukt, fremstillet ved en iltfattig forbrænding (pyrolyse) af biologiske affaldskilder. Det kan f.eks. være pyrolyse af halm, husdyrgødning, slam og lignende. Processen for fremstilling af biokul bør være veldefineret og sikre et produkt af god kvalitet. Der er restriktioner for anvendelsen samt grænseværdier for indhold af miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Biokul har et højt indhold af kulstof. Afhængig af næringsstof-sammensætningen kan biokul anvendes som gødning og / eller jordforbedringsmiddel. Et stort udvalg af organiske materialer kan bruges ved fremstilling af biokul, men må ikke bestå af levnedsmidler eller foder, og skal stamme fra en bæredygtig affaldskilde.

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading