Planter lever ikke alene! Jorden er levested for et væld af bakterier og svampe. Planter danner symbiose med nogle af disse organismer, hvilket betyder at leve sammen med fordele for begge parter. Mykorrhiza er en svamp, der danner symbiose med planterødder. Den mest udbredte form for symbiose, arbuskulær mykorrhiza, findes i mere end 80% af alle planter. Udover beskyttelse mod rod patogener og stressfaktorer, opnår planterne hjælp til optagelse af næringsstoffer via svampene. Dette er vigtigt, når næringsstofferne er tilgængelige i en bundet form, som ikke er let at opløse i jordvæsken. Mykorrhiza svampene kan optage næringsstoffer langt væk fra roden. De arbuskulære svampe (vist i figur 1), leverer næringsstoffer til planten og tager som kompensation sukker og andre stoffer. Uden en symbiont har planter en lavere optagelse af fosfor. Når jorden er for sur eller for basisk, eller fosfor er i en uopløselig kemisk form, så har planterne brug for mykorrhiza svampene for at få adgang til disse fosfor-kilder. Når kompost eller biokul udspredes, vil en del af næringsstofferne være uopløselige. Når biokul er fremstillet af dyreknogler (bonechar eller ABC), indeholder den meget store mængder af fosfor, der kun langsomt bliver plantetilgængelige. Her udgør mykorrhiza en såkaldt "fosfor-bro" fra ABC til planten. Figur 2 viser plantevækst med og uden svampe. Fordelene ved biokul og kompost på den ene side og svampe-symbionterne på den anden side ansporer til at udvikle metoder til en kombineret anvendelse, som er et af formålene med REFERTIL.

Category: 
Biochar