Kompost og biokul anvendes normalt som jordforbedringsmidler for at øge indholdet af organisk materiale og kulstof og dermed forbedre jordens frugtbarhed. Der opnås en øget biologisk aktivitet i jorden, en reduktion af risikoen for tab af næringsstoffer ved erosion, en nedsat rumvægt og en forbedring af jordstrukturen. Et øget indhold af kulstof forbedrer jordens vandholdende evne og kan derfor reducere risikoen for tørkestres og dermed sikre en bedre optagelse af næringsstoffer.

Standard udbringningen af kompost og biokul i jorden er henholdsvis 5.000-20.000 kg pr. ha og 100-2.000 kg pr. ha, alt efter, hvad produktet er fremstillet af. Udbringningen sker inden etablering af afgrøden og nedbringes med jordbearbejdningen, enten før eller efter pløjning og før harvning for at blande produkterne i de første 20 cm af jordlaget.

Kompost og biokul kan anvendes som erstatning for tørv som vækstmedie i væksthuskulturer. I gartneribranchen er der stigende bekymring for de miljømæssige konsekvenser af tørvegravning og beskadigelse af tørvemosers naturlige biologi, som har ført til anvendelse af alternative substrater.

Standard tilsætning af kompost og biokul i vækstmedier er henholdsvis 5-20% og 0,1-2% koncentration ift. volumen, alt efter substratforhold samt afgrøde. Iblanding sker i industriel målestok af producenter af vækstmedier eller af avlere ved forberedelsen af potte substrat, ved blanding af produkterne før udplantning. Det anbefales at vente 1-2 dage, før man bruger den klargjorte potteblanding og ikke at sterilisere vækstmediet efter iblanding af kompost eller biokul.

Category: 
Biochar