REFERTIL projektet støtter kontinuerligt Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Industri og Erhvervspolitik og andre generaldirektorater) i revisionen af ​​forordningen om gødninger (Forordning (EC) 2003/2003), og en optagelse af kompost og biokul, som organisk gødning og / eller jordforbedringsmiddel.
 

Biokul består for det meste af meget tungt omsætteligt kulstof, som betyder, at det genfindes i jorden i rigtig mange år efter udbringning. Derfor skal der kun anvendes biokul af en sikker og god kvalitet. Formålet er at sikre, at de foreslåede kvalitetskrav til biokul på lang sigt er i fuld overensstemmelse med EU-dækkende direktiver og forordninger.


REFERTIL Konsortiet foreslår en mærkning af produceret biokul, som skal sikre kvalitet og sikkerhed ved anvendelse, indeholdende grænseværdier for giftige stoffer. Formålet med mærkningen er at reducere miljømæssige risici ved anvendelse i landbruget.

 

REFERTIL Konsortiet er blevet evalueret af de respektive EU-direktiver, forordninger samt de relevante medlemslandes nationale lovgivninger. Adskillige workshops er blevet organiseret og afholdt med repræsentanter fra EU-Kommissionen i 2012-2014. Desuden er en bred vifte af europæiske og globale biokul videnskabelige og teknologiske grupper blevet hørt om viden og erfaringer i fremstillingen og potentiel anvendelse af biokul i planteproduktionen. En detaljeret rapport er forelagt Kommissionen den 20. december 2013.
 

Grænseværdier og kvalitetskriterier for biokul:

I. SIKKERHED: Der bør ikke være nogen samlet negative miljømæssige, økologiske og sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af ​​biokul produkter i det åbne jordmiljø. De udstukne grænseværdier bør sikre produktionen af højkvalitets og miljøsikre biokul-produkter til anvendelse i landbruget
II. MARKEDSFORORDNING: Kvalitetsstandarder bør udelukke de dårlige kulstofs-produkter fra markedet for gødning og jordforbedringsmidler. Biokul produkter reguleret i henhold til obligatoriske EU-forordninger foreslås at være anerkendte produkter for alle medlemslande. Biokul fremstillet af materialer under affaldsrammedirektivet / End -of- Waste kriterierne foreslås samtidigt godkendt af medlemslandene ved en tillægslov.

III. MYNDIGHEDSKONTROL: Udover myndighedernes tilladelser til produktion og anvendelse af biokul, er myndighedernes forpligtelse kontrol og løbende opfølgning.

Ved fastsatte grænseværdier og pligtige analyser er der ajourførte oplysninger om biokul produktionen og den krævede produktkvalitet, såsom

  1. Næringsstofindhold af økonomisk værdi
  2. Miljøfremmede stoffer

IV. BIOKUL PRODUKTION: Ved at have fælles grænseværdier for indhold og definitioner af fremstilling af biokul, fås en markedsplatform for bæredygtig biokul produktion. Dette er et vigtigt element til at støtte brugeres og forbrugeres interesser, samt biokul producentens produktansvar, forsikring og garanti, på samme måde som for alle andre kommercielle produkter.

V. ØKONOMI: I REFERTIL projektet udarbejdes økonomiske beregninger for såvel producent som forbruger.

Category: 
Biochar
Compost