Der er i dag stor fokus på ressourceudnyttelsen i samfundet. Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” indeholder bl.a. en bedre udnyttelse af næringsstofferne i organisk affald. På tre formiddage stiller vi skarpt på, hvordan restprodukter er forarbejdet og kan anvendes som næringsstoffer i planteproduktionen.

Tid og sted

  • Kompostering og anvendelse af kompost i landbruget. 2. juni 2015 kl. 9.15-11.30, Biovækst komposteringsanlæg, Hagesholmvej 7,4532 Gislinge

  • Anvendelse af aske og biokul som gødning og jordforbedring. 12. juni 2015 kl. 9.15-12.00, Århus Universitet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

  • Information om restprodukter og P-gødningsværdi. 17. juni 2015 kl. 9.15-11.30, SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Målgruppe: Kurset henvender sig til alle med interesse for konventionel og økologisk produktion og anvendelse af restprodukter, her under biokul, i have- og landbrug samt gartneri.

Udbytte: Du får viden om, hvordan affaldsprodukter som husholdningsaffald, slam og andet organisk affald kan forarbejdes til restprodukter, som så kan anvendes som næringsstoffer eller jordforbedringsmidler i planteproduktionen.

Du får:

  • Kendskab til de restprodukter, som er på markedet
  • Indblik i anvendelsen af restprodukterne som næringsstofkilde i planteproduktionen
  • Viden om økonomi, miljø- og klimaeffekter ved brug af restprodukter
  • Bedre grundlag for at anvende restprodukter i gødningsplanen

Kursusleder : Annette V. Vestergaard, specialkonsulent, SEGES, Planter & Miljø, Mail: avv@seges.dk, tlf. 8740 5546

Kursuskoordinator (modtager tilmelding): Marianne Borg, SEGES Akademi: Mail: mab@seges.dk, tlf. 8740 5502

Pris: Temadagene er gratis.

Category: 
Biochar
Compost

Things