Spørgeskema Biokul og kompost brugerundersøgelse for landmænd

 
1 Introduktion 2 I. 3 II. 4 III. 5 IV.

Tak for din deltagelse i denne undersøgelse om biokul og kompost. Formålet er at undersøge om der er et marked for biokul og forbedrede kompostprodukter i relation til revisionen af EU's gødningsforordning.

Spørgeskemaet bør ikke tage mere end 15 minutter at besvare. Besvarelsen er anonym og alle indsamlede data behandles strengt fortroligt.

Spørgeskemaet er opdelt i tre sektioner; En generel sektion om respondenten, en biokulsektion og en kompostsektion.

Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive brugt til at undersøge følgende:

  • Evaluering af brugernes accept af biokul og kompost
  • Socioøkonomisk analyse og analyse af bæredygtigheden af biokul- og kompostteknologier
  • Evaluering af kendskabet til biokul- og kompostmaterialer
  • Evaluering af markedsmuligheder for REFERTIL biokul- og kompostprodukter
  • Evaluering af potentielle barrierer for biokul- og kompostteknologier

 

Om REFERTIL projektet

Industriel landbrugsproduktion bygger på kontinuerlig tilførsel af mineudvundet og ikke genanvendelig fosfor og energiintensiv kvælstofforsyning. Det vurderes, at menneskelig aktivitet har fordoblet den globale mængde af reaktivt kvælstof i omløb; og har tredoblet mængden af fosfor siden den industrielle revolution. Der er et stort behov for øget bæredygtighed og for at reducere brugen af mineralsk gødning ved at skabe en næringsstofudveksling mellem byområder og landdistrikter. I denne sammenhæng er reduktion i brugen af kunstgødning og kemikalier i landbruget en hovedprioritet, som kan opnås ved genbrug og genanvendelse af forarbejdet organisk affald såsom kompost- og biokulprodukter. REFETIL projektets produkter vil bestå af sikkert, økonomisk og højeffektivt biokul og kompost, der indeholder naturligt fosfor og kvælstof, som landmænd kan anvendes økonomisk og miljøvenligt i en bæredygtig landbrugsproduktion.

 

Med venlig hilsen,
Edward Someus
Koordinator