SME platform

Bemutatkozott a Refertil projekt

Refertil projekt bemutatása a Hulladék vagy melléktermék? című konferencián

A melléktermékek egyértelmű jogi szabályozását, az egész ország területén egységes gyakorlat kialakítását sürgették a piac szereplői és a hatóságok egyaránt a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által szervezett konferencián december 2-án. Az eseményen előadást tartott Szunyogh Gábor, a WESSLING Hungary Kft. marketingvezetője is, aki az európai Refertil-projektről beszélt.

Category: 
Biochar
Continue Reading

Brug af kompost og biokul i landbruget eller til specialafgrøder i væksthus

Kompost og biokul anvendes normalt som jordforbedringsmidler for at øge indholdet af organisk materiale og kulstof og dermed forbedre jordens frugtbarhed. Der opnås en øget biologisk aktivitet i jorden, en reduktion af risikoen for tab af næringsstoffer ved erosion, en nedsat rumvægt og en forbedring af jordstrukturen. Et øget indhold af kulstof forbedrer jordens vandholdende evne og kan derfor reducere risikoen for tørkestres og dermed sikre en bedre optagelse af næringsstoffer.

Category: 
Biochar
Continue Reading

Forbedring af kompost og biokul ved tilsætning af symbiosedannende svampe

Planter lever ikke alene! Jorden er levested for et væld af bakterier og svampe. Planter danner symbiose med nogle af disse organismer, hvilket betyder at leve sammen med fordele for begge parter. Mykorrhiza er en svamp, der danner symbiose med planterødder. Den mest udbredte form for symbiose, arbuskulær mykorrhiza, findes i mere end 80% af alle planter. Udover beskyttelse mod rod patogener og stressfaktorer, opnår planterne hjælp til optagelse af næringsstoffer via svampene. Dette er vigtigt, når næringsstofferne er tilgængelige i en bundet form, som ikke er let at opløse i jordvæsken.

Category: 
Biochar
Continue Reading

BIOKUL standardisering og revision af forordningen om gødninger

REFERTIL projektet støtter kontinuerligt Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Industri og Erhvervspolitik og andre generaldirektorater) i revisionen af forordningen om gødninger (Forordning (EC) 2003/2003), og en optagelse af kompost og biokul, som organisk gødning og / eller jordforbedringsmiddel.

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading

Hvad er biokul, og hvordan laves det?

Biokul er et plante- og / eller dyrebaseret biprodukt, fremstillet ved en iltfattig forbrænding (pyrolyse) af biologiske affaldskilder. Det kan f.eks. være pyrolyse af halm, husdyrgødning, slam og lignende. Processen for fremstilling af biokul bør være veldefineret og sikre et produkt af god kvalitet. Der er restriktioner for anvendelsen samt grænseværdier for indhold af miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Biokul har et højt indhold af kulstof. Afhængig af næringsstof-sammensætningen kan biokul anvendes som gødning og / eller jordforbedringsmiddel. Et stort udvalg af organiske materialer kan bruges ved fremstilling af biokul, men må ikke bestå af levnedsmidler eller foder, og skal stamme fra en bæredygtig affaldskilde.

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading

REFERTIL - Segundo Taller REGIONAL en España

Segundo Taller REGIONAL en España

La agricultura intensiva y las actividades humanas han alterado los ciclos naturales de N y el P. En al actualidad, la agricultura depende de los aportes continuos de fósforo, que es un recurso no renovable y del aporte del nitrógeno. Hay una fuerte necesidad de incrementar la sostenibilidad y cerrar el ciclo de los nutrientes en la agricultura. En este contexto, la reducción del uso de fertilizantes minerales y químicos en la agricultura, es un objetivo clave y prioritario que puede alcanzarse mediante el reciclado y la reutilización de residuos orgánicos tratados bajo las formas de compost y biochar. La finalidad de este Taller es presentar los resultados en cuanto a la tecnología del compostaje, el compost y la evolución de las políticas europeasrelativas a los bio‐residuos y al compost.

El Taller se ha celebrado en Toledo, con asistencia de profesionales de todas las partes de España, incluyendo representantes de las administraciones central, regional y local, centros de investigación y universidades, empresas de reciclado y fertilizantes, y representación de los agricultores y cooperativas agrícolas. El Taller está dirigido a administraciones, universidades y centros de investigación, empresas de compostaje y reciclado, agricultores y cooperativas agrícolas que quieran compartir su experiencia para mejorar las prácticas agrícolas y la gestión de los bio‐residuos.

Category: 
Compost
Continue Reading

1ª Jornada de Puertas Abiertas - PROYECTO REFERTIL (Granada, 24 de Septiembre 2014)

Opne day Granada

El compostaje y el uso del compost en AGRICULTURA, JADINERÍA Y VIVEROS
BIOMASA del GUADALQUIVIR celebró el pasado 24 de septiembre de 2014 la 1ª Jornada de puertas abiertas del Proyecto REFERTIL, para dar a conocer a los agricultores y otros usuarios finales, las materias primas, los métodos de compostaje siguiendo las MTDs y los diferentes compost y sustratos orgánicos producidos dentro del esquema de compromiso ambiental e innovador que venimos potenciando a través de esta línea de I+D+i.

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading

“El proyecto FP7 REFERTIL pretende mejorar y promover sistemas avanzados de tratamiento de bio-residuos en el contexto europeo”

A través del proyecto REFERTIL “Reducing mineral fertilisers and chemicals use in agriculture by recycling treated organic waste as compost and bio-char products”, en el que participa BIOMASA del GUADALQUIVIR, se está realizando una tarea de soporte a la Comisión Europea para la estandarización de fertilizantes como el Compost y el Biochar.

ENTREVISTA JOSÉ Mª GÓMEZ PALACIOS DIRECTOR DE BIOMASA DEL GUADALQUIVIR (GRUPO BIOMASA)

Martes, 6 de mayo de 2014- Genera
http://www.guiadeprensa.com/prensa/la_raz/2014/05/06/genera

Category: 
Biochar
Continue Reading

Compost and biochar use in agriculture: vegetable crops in greenhouse

Compost and biochar can be successfully applied on vegetable crops mixed with growing media or with soil. In the first case (potted plants), the recommended application rate in the growing media is 5-20% v/v  for compost and 0.1 – 2% for biochar. In the second case (soil crops), the recommended application rate, depending on soil type and crop uptakes, in the soil is 5-20 t/ha for compost and 100-2000 kg/ha for biochar.

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading

Uso di compost e biochar in agricoltura: colture orticole in serra

Compost e biochar possono essere applicati con successo su colture orticole in miscela a substrati o al suolo. Nel primo caso (colture in contenitore), il dosaggio consigliato da miscelare al substrato è 5-20% v/v per il compost e 0,1-2% per il biochar. Nel secondo caso (colture a terra), il dosaggio consigliato, che dipende dal tipo di suolo e dagli asporti colturali, da applicare al suolo è di 5-20 t/ha per il compost e di 100-2000 kg/ha per il biochar.

Category: 
Biochar
Compost
Continue Reading

Pages

Subscribe to SME news