A REFERTIL projekt célja, hogy támogatást nyújtson az Európai Bizottság (Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság és más főigazgatóságok) számára a műtrágyákról szóló rendelet felülvizsgálatához (2003/2003/EK rendelet), valamint annak előmozdítása, hogy a komposztra és bioszénre, például a organikus P tápanyag (ABC-Állati csontból előállított bioszén) és talajjavító anyag (PBC-Növényi alapú bioszén), is vonatkozzon a szabályozás.

Amikor a bioszén  a talaj nyílt és komplex ökológiai rendszerébe visszafordíthatatlan módon bekerül, mely során közvetlen kapcsolatba  kerülhet a felszín alatti vízrendszerekkel is. Emiatt is fontos, hogy csak minősített és biztonságos bioszenet alkalmazzunk. A cél annak biztosítása, hogy a bioszénre vonatkozó javasolt minőségi és biztonsági kritériumok az EU különböző irányelveivel hosszú távon összhangban legyenek.

Azért javaslunk szigorúbb minőségi és biztonsági szabványokat (toxikus anyagokra vonatkozó határértékeket), hogy csökkentsük a potenciálisan toxikus anyagok és szerves vegyületek kijuttatásából adódó környezeti kockázatot. A REFERTIL konzorcium áttekintette a vonatkozó EU irányelveket, rendeleteket és nemzeti szabályozásokat is. 2012-2014 között több tárgyalást is szerveztünk az Európai Bizottság képviselőinek részvételével a közös gondolkozás elősegítése érdekében. Ezen felül számos további európai és globális bioszénnel foglalkozó csoportosulással és szervezettel is konzultáltunk. 2013 december 20-án az Európai Bizottság részére részletes biochar jelentést készítettünk.

A határértékek és minőségi kritériumok indokoltsága

 1. BIZTONSÁG: A bioszén termékek szabadföldi használatának nem szabad, hogy káros környezeti, ökológiai vagy emberi egészségre veszélyes hatásai legyenek. A PAH és egyéb toxikus szenyzőanyagokra javasolt határértékek biztosítják tudják a magas minőségű és biztonságos ipari bioszén termelést a környezetkímélő mezőgazdaság számára.
 2. PIACI SZABÁLYOZÁS: A határértékek és bioszénre vonatkozó minőségi szabványok érvényesítésével a nem megfelelő minőségű bioszén termékeket ki kell zárni a műtrágyák és talajjavítók piacáról. Ezek általában a növényi szenet előállító szénégetők, amelyek gyártási folyamatai elavultak és nem felelnek meg a modern környezeti és egészségügyi előírásoknak. Javasoljuk, hogy azok a bioszén termékek, amelyeket biomassza melléktermékekből állítanak elő kötelezően érvényes EU rendeletekkel legyenek szabályozva, mely a tagállamokon belüli kölcsönös elismerést jelenti. Továbbá javasoljuk, hogy azokat a bioszén termékeket, amelyek a Hulladék Keretirányelv/Hulladékstátusz Megszűnése vonatkozó irányelv rendelkezései alá esnek Tagállai szinten legyenek szabályozva.
 3. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS: az egy tonna/év termelési kapacitás felett (REACH) termelésre és felhasználásra vonatkozó hatósági engedélyek érvényességén felül a hatósági engedély, ellenőrzés és folyamatos utánkövetés nagyon fontos elemek. A fő teljesítmény indikátorok kiválasztása teljes és átlátható naprakész információt kell, hogy szolgáltasson a bioszén termelésről és a termék minőségéről, pl. a következőkről:
 4. Gazdasági értékkel rendelkező tápanyag tartalom.
  1. PAH-ok: cél szennyezők. Termékre és környezeti minőségre vonatkozó fő indikátor.
  2. Potenciális toxikus anyagok: cél szennyezők és fő indikátorok.
  3. PCB7: szennyezési indikátor a PCDD/F-re vonatkozóan is.
 5. BIOSZÉN TERMELÉS: a Refertil ABC/PBC termékekre vonatkozó minőségi kritériumok valamint az EU és tagállamainak ipari, mezőgazdasági és környezeti előírásainak alkalmazása és nyomon követése a bioszén termelés és ellátás terén a legjobb gyakorlat kialakítását mozdítják elő. A Refertil bioszén kritériumok kiindulópontot biztosítanak jogi, technikai, gazdasági és piaci szempontból a fenntartható bioszén ipar kialakítására úgy, hogy közben a felhasználók és fogyasztók érdekeit is képviselik, mint pl. a gyártók bioszén termékekre vonatkozó felelőssége, vagy biztosítás és garancia biztosítása csakúgy, mint bármilyen más kereskedelmi termék esetében.
 6. GAZDASÁG: a REFERTIL projekt racionális, realisztikus és kereskedelmi, piac által igényelt gazdaságos megoldást ajánl a bioszén piac minden érintettje számára a fenntartható alapanyag beszállítástól a termelésen át a környezetkímélő mezőgazdaságban történő biztonságos használatig, miközben érvényesülnek a környezet- és klímavédelem, valamint a társadalmi fenntarthatóság szempontjai is.
Category: 
Biochar