REFERTIL Kwestionariusz WSTĘP

 
1 Wprowadzenie 2 I. 3 II. 4 III. 5 IV.

 

Dziękujemy za pomoc w naszej pracy poprzez wypełnienie nieniejszego kwestionariusza dotyczącego biowęgla i kompostu. Celem kwestionariusza jest ustalenie możliwego rynku dla  produktów biowęgla i kompostu poprzez przegląd postanowień dotyczących nawozów UE.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie maksymalnie 15 minut. Ankieta jest anonimowa, wszystkie zebrane informacje są traktowane z najwyższą poufnością.

Kwestionariusz składa się z trzech części, części ogólnej dotyczącej jej wypełniania, części dotyczącej biowęgla oraz kompostu.

Dane zebrane podczas wypełniania kwestionariusza bedą przez nas używane do poniżej wymienionych badań.

  • Ocena przejęcia konsumentów biowęgla i kompostu.
  • Społeczno- gospodarcza analiza i zasięg użyteczności technologii biowęgla i kompostu REFERTIL.
  • Ocena tego, na ile rolnicy znają biowęgiel i kompost.
  • Ocena tego, jak reaguje rynek na produkty biowęgla i kompostu.
  • Ocena tego, jakie są potencjalne ograniczenia użycia technologii biowęgla i kompostu.

 

O projekcie REFERTIL

Produkcja rolnictwa przemysłowego zależy od ustawicznego użycia górnictwa, względnie nieodnawialnych nawozów fosforowych i wymagających wytwarzania energii nawozów azotowych. Według danych szacunkowych od czasów rewolucji przemysłowej działalność człowieka w obrocie globalnym podwoiła ilość azotu reaktywnego i potroiła ilość fosforu. Zanotowano poważną potrzebę zwiększenia zrównoważonego rolnictwa jak i tego, by w miejsce znacząco rozrzutnego i jednokierunkowego obrotu produktów pokarmowych z połączenia terenów miejskich i wiejskich mógł się wytworzyć wartościowy obrót produktów pokarmowych. Z tego punktu widzenia celem kluczowym jest obniżenie użycia nawozów syntetycznych i substancji chemicznych, przez co można rozumieć ponowne użycie i wykorzystanie odpadów organicznych jako kompost i biowęgiel. Produkty powstałe w projekcie REFERTIL będą bezpiecznymi, ekonomicznymi, znormalizowanymi, zawierającymi azot i fosfor produktami kompostu i biowęgla , a małe i średnie gospodarstwa będą mogły je produktywnie stosować w przyjaznemu środowisku rolnicwie.

 

Z poważaniem,
Edward Someus
koordynator projektu